Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie

Veelgestelde vragen

Nascholing, overige deskundigheidsbevordering
Ik heb me aangemeld voor een congres. Nu wordt mijn registratienummer gevraagd. Hoe kom ik daaraan?

Registratienummer
De aanbieder van het congres vraagt naar uw registratienummer. Met dit nummer voert hij of zij in uw PE-online het aantal punten in dat aan dit congres is toegekend. Zo komt het aantal punten automatisch in uw dossier te staan. Het registratienummer bestaat uit de letters NVRG, gevolgd door een liggend streepje en een vijfcijferig nummer. Bijvoorbeeld: NVRG-10001.


Inlognaam
Het registratienummer is ook uw inlognaam. Bent u het nummer kwijt, dan kunt u contact opnemen met het bureau: nvrg@nvrg.nl

Waarmee kan ik punten verzamelen?

U kunt in twee categorieën accreditatiepunten verzamelen:


1. Bij- en nascholing

 • Het volgen van door de NVRG geaccrediteerde nascholing: één punt per uur. De punten komen automatisch in uw dossier te staan.
 • Het geven van door de NVRG geaccrediteerde nascholing: één punt per half uur.

     In het digitaal ledendossier voert u zelf het aantal punten in.

 

2. Overige deskundigheidsbevordering

 • Het ontvangen van supervisie door een erkend NVRG supervisor: éé punt per zitting. In uw dossier voert u zelf het aantal punten in.
 • Het schrijven en publiceren van een artikel, hoofdstuk of boek op het gebied van systeemtherapie in een door de NVRG erkend medium of tijdschrift: maximaal twaalf punten. In uw dossier voert u zelf het behaalde aantal punten in.
 • Redacteurschap van een boek op het gebied van systeemtherapie: twaalf punten. In uw dossier voert u zelf het aantal punten in.
 • Redacteurschap van een tijdschrift op het gebied van systeemtherapie: twaalf punten per jaar. U kunt dit alleen per jaar opgeven. U vult dan twaalf punten in.

 

Buitenland
De organisatie van een congres, studiedag of cursus in het buitenland vraagt meestal geen accreditatie aan bij de NVRG. Toch kunt u in sommige gevallen wél accreditatiepunten krijgen als u in het buitenland een nascholing volgt of geeft. In uw digitaal ledendossier kunt u hiervoor zelf een aanvraag indienen.
Ook voor het ontvangen van supervisie in het buitenland, kunt u een accreditatie-aanvraag indienen.

 

Controle
Een aantal activiteiten kunt u zelf invoeren. Controle van de juistheid van de gegevens vindt plaats als de termijn van vijf jaar verstreken is en u uw dossier ter goedkeuring voorlegt aan de NVRG.

Ik ben naar een congres geweest dat niet vermeld staat in de Nascholingsagenda. Hoe kom ik aan mijn punten?

Nederland
Het congres is niet in de Nascholingsagenda vermeld of het is wel vermeld, maar er staat geen icoontje voor. Dat betekent dat er door de organisatie van het congres bij de NVRG geen accreditatie is aangevraagd. In dat geval ontvangt u geen accreditatiepunten. U kunt eventueel contact opnemen met de organisatie van het congres met de vraag of zij alsnog accreditatie aan willen vragen bij de NVRG.

 

Buitenland
Over het algemeen wordt door de organisatie van een buitenlands congres geen accreditatie aangevraagd bij de NVRG. Toch is het in sommige gevallen wél mogelijk dat u accreditatiepunten krijgt. U kunt zelf een aanvraag indienen via uw digitale ledendossier. Hetzelfde geldt als u in het buitenland nascholing heeft gegeven.

Ik ben naar een congres in het buitenland geweest. Het congres staat wél vermeld in de Nascholingsagenda, maar er staat geen vinkje voor. Hoe kom ik aan mijn punten?

Geen groene vink
De organisatoren van een nascholing in het buitenland zijn niet gewend om accreditatie aan te vragen bij de NVRG. Voor de titel van de nascholing staat dus geen icoontje als: V, ? of X. Er is immers geen accreditatie aangevraagd.
De NVRG heeft de nascholing zelf in de agenda gezet om haar leden te attenderen op deze nascholing.


Aanvragen accreditatie buitenland
Toch kunt u in sommige gevallen wel accreditatiepunten ontvangen als u in het buitenland een nascholing heeft gevolgd. In uw digitale ledendossier kunt u hiervoor zelf een accreditatie-aanvraag indienen.

Ik heb enige tijd geleden een nascholing gevolgd, die ook door de FGzP wordt geaccrediteerd. Hoe kan ik zien hoeveel punten zij hebben gegeven?

Samenwerkingsverband
De NVRG is op het gebied van accreditatie een samenwerkingsverband aangegaan met FGzP, VGCT, NIP, NVO, VCgP. Een aanbieder van nascholing kan bij de NVRG en bij genoemde verenigingen tegelijkertijd accreditatie aanvragen. In de Nascholingsagenda is te zien of accreditie is aangevraagd door meerdere verenigingen en hoeveel punten dat oplevert bij de desbetreffende vereniging.
 

Hoe is dit te zien?
- In de Nascholingsagenda ziet u dat de titel van de nascholing onderstreept is.
- Als u op de titel klikt, dan komt u in een scherm met praktische en inhoudelijke gegevens over de nascholing.
- Eén van de informatievelden betreft: Accreditatiepunten.
- Hier ziet u hoeveel punten de NVRG aan deze nascholing toekent, maar ook het aantal punten dat een andere vereniging heeft toegekend. Dit laatste is alleen het geval als de organisatie van de nascholing, naast de aanvraag bij de NVRG, ook accreditatie heeft aangevraagd bij de desbetreffende vereniging.
 

NVvP en BAMw
Veel leden van de NVRG zijn aangesloten bij de NVvP en de BAMw. Deze verenigingen maken geen deel uit van bovengenoemd samenwerkingsverband. In de Nascholingsagenda kunt u geen informatie vinden over eventueel toegekende accreditatie-punten.

Hoe weet ik van tevoren hoeveel punten een congres gaat opleveren?

Nascholingsagenda
In de Nascholingsagenda ziet u een overzicht van activiteiten die voor de beroepsgroep interessant zijn.
 

Aantal accreditatiepunten
Als u met de cursor over de groene vinken gaat, krijgt u per activiteit een schermpje te zien. In dit scherm staat het aantal accreditatiepunten vermeld dat de betreffende activiteit oplevert voor herregistratie bij de NVRG.
 

Overige praktische en inhoudelijke informatie
Klikt u op de titel van de nascholing, dan komt u in een scherm met overige inhoudelijke en praktische gegevens behorend bij deze nascholing. Hier kunt u onder andere zien of er accreditatie is aangevraagd bij een andere vereniging en hoeveel punten dit oplevert voor herregistratie bij deze andere vereniging.

Ik heb een heel interessante studiedag over opvoedingsproblemen bijgewoond. Waarom is er geen accreditatie toegekend. Het gaat toch over gezinnen?

Voorwaarden voor verlenging NVRG lidmaatschap
De NVRG gaat er vanuit en juicht het ook toe dat haar leden zich vanuit andere disciplines en interesses regelmatig bijscholen. Om echter de systeemtherapeutische en/of systeemtheoretische kwaliteit te waarborgen, kent de NVRG alleen accreditatiepunten toe aan nascholing die een meerwaarde heeft voor relatie- en gezinstherapeuten op het gebied van systeemtherapie/systeemtheorie.
De voorwaarden die de NVRG stelt aan herregistratie van het NVRG-lidmaatschap zijn daarom geheel gericht op bijscholing op het gebied van systeemtherapie en/of systeemtheorie.
 

Systeemtherapie en/of systeemtheorie
De studiedag over gezinnen en opvoedingsproblemen heeft geen accreditatiepunten ontvangen omdat naar het oordeel van de beoordelaars, deze studiedag niet of te weinig aandacht besteedt aan de systeemtherapeutische/-theoretische invalshoek. Dit neemt niet weg dat het een zeer interessante studiedag kan zijn.

Ik ben naar een studiedag geweest, waar ik zelf ook een lezing heb gehouden. Krijg ik daar punten voor?

Het geven van nascholing
Voor het geven van een presentatie op een door de NVRG geaccrediteerde studiedag ontvangt u één punt per half uur. Deze punten voert u zelf in in uw digitaal dossier.
 

Punten voor de rest van de nascholing
De aanbieder van deze geaccrediteerde nascholing zorgt er via uw registratienummer voor dat de punten in uw digitale dossier komen te staan. Voor het bijwonen van de nascholing hoeft u dus zelf niets te doen.
 

Totaal aantal punten
In het totaal ontvangt u dus punten voor het bijwonen van de studiedag én u ontvangt punten voor het geven van (een gedeelte van) de nascholing.
 

Buitenland
Heeft u deze presentatie in het buitenland gegeven, dan moet u voor zowel uw deelname aan de nascholing als het geven van de presentatie, zelf accreditatie aanvragen via uw digitaal ledendossier.

Ik geef specialistische cursussen. Zijn deze automatisch geaccrediteerd?

Uw cursus als nascholing voor systeemtherapeuten
Uw specialistische cursus kan interessant zijn voor (gecertificeerde) systeemtherapeuten. In dat geval moet u, net als elke andere aanbieder, voor uw cursus accreditatie aanvragen via PE-online. Alleen op deze manier komt de cursus als geaccrediteerd in de Nascholingsagenda te staan.
Meer informatie voor aanbieders van nascholing: link maken
 

Uw cursus in het kader van de opleiding tot systeemtherapie
Als u een specialistische cursus geeft in het kader van de opleiding voor systeemtherapie (aan LIO's), dan kunt u deze mee laten tellen voor herregistratie van uw Opleiderschap/TTC-geverschap. U kunt deze zelf invoeren in uw digitaal ledendossier bij: TTC-gever.

Ik geef dezelfde geaccrediteerde cursus meerdere malen. Krijg ik dan voor elke gegeven cursus punten?

Het herhaald geven van een geaccrediteerde cursus: geen extra punten
U ontvangt voor het geven van de cursus, die door de NVRG geaccrediteerd is, accreditatiepunten. Hiervoor ontvangt u één punt per half uur. De cursus kunt u echter maar eenmaal invoeren. U ontvangt dus geen punten voor het meermalen geven van dezelfde cursus. In uw digitaal ledendossier voert u zelf het aantal punten in.

Ik heb een workshop van 75 minuten gegeven op een meerdaagscongres. Ik kan alleen punten invoeren voor halve uren? Hoe doe ik dit?

Afronden naar beneden
U ontvangt één punt per half uur voor het geven van een workshop, die door de NVRG is geaccrediteerd of die deel uitmaakt van een congres dat geaccrediteerd is door de NVRG. Het is de bedoeling dat u naar beneden afrondt. Voor het geven van de workshop van 75 minuten komt u dan uit op twee punten. U voert zelf deze punten in PE-online in, uw digitaal ledendossier.
 

Buitenland
Heeft u de workshop in het buitenland gegeven, dan dient u zelf een aanvraag voor accreditatie in via uw digitale dossier.

Ik schrijf voor Libelle. Waarom levert mij dat geen punten op?

Accreditatiepunten worden toegekend aan activiteiten die relevant zijn als nascholing voor relatie- en gezinstherapeuten/systeemtherapeuten.
 

Het schrijven van een artikel
Het schrijven van een artikel, hoofdstuk of boek moet daarom betrekking hebben op systeemtherapie op het niveau van gecertificeerde systeemtherapeuten.
 

Herregistratiereglement
In het Herregistratiereglement is dit als volgt verwoord:
Het schrijven en publiceren van een artikel, hoofdstuk of boek op het gebied van systeemtherapie in een door de NVRG erkend medium of tijdschrift levert maximaal twaalf punten op.

Nascholingsagenda
Waar vind ik de Nascholingsagenda?

Zie Bij- en nascholing Agenda bij- en nascholing.

 

In uw digitaal dossier
Bent u ingelogd in uw digitale ledendossier, dan biedt het menu in de linkerkolom een doorlink naar de nascholingsagenda.

Hoe weet ik of een scholing geaccrediteerd is?

Nascholingsagenda
Voor de titels van de nascholingen in de nascholingsagenda staan verschillende icoontjes. Deze icoontjes laten zien of een nascholing geaccrediteerd is of niet:
 

Groene vink
Het programma is relevant voor de beroepsuitoefening van de systeemtherapeut en telt mee voor uw herregistratie. Gaat u met de cursor over een groene vink, dan ziet u direct het aantal accreditatiepunten dat door de NVRG is toegekend.
 

Rood kruis
Deze nascholing levert geen accreditatiepunten op en telt niet mee voor uw herregistratie. De nascholing zal bijdragen aan uw deskundigheid als hulpverlener, maar is qua inhoud niet voldoende systeemspecialistisch om voor accreditatie ten bate van verlenging van het NVRG-lidmaatschap in aanmerking te komen.
 

Een vraagteken
De aanvraag is voorgelegd aan de NVRG en is nog in behandeling.
 

Geen icoontje
De aanbieder van de nascholing heeft geen accreditatie aangevraagd.

Kan ik ook zien hoeveel punten ik bij de FGzP voor een bepaalde nascholing krijg? En voor de NVvP?

FGzP, VGcT, NIP, VCgP en NVO
De NVRG is met de FGzP, VGcT, NIP, VCgP en NVO een samenwerkingsverband aangegaan. Heeft de organisator van de nascholing ook accreditatie aangevraagd bij één van deze verenigingen, dan ziet u dit vermeld in de Nascholingsagenda.
 

Klik op de titel van de nascholing
Om te weten hoeveel punten u krijgt bij een andere vereniging, klikt u in de Nascholingsagenda op de titel van de nascholing. U krijgt dan een overzicht van alle praktische informatie behorend bij de nascholing, zoals het aantal punten dat de NVRG toekent en informatie over de desbetreffende vereniging.
 

NVvP en BAMw
De NVvP en BAMw nemen niet deel aan deze samenwerking. Vandaar dat het niet mogelijk is om via de Nascholingsagenda van de NVRG te zien hoeveel punten deze verenigingen aan een nascholing toekennen.

Herregistratie lid
Ik ben lid. Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om mijn lidmaatschap te kunnen verlengen?

Voorwaarden voor het verlengen van het lidmaatschap
Als lid moet u aan de volgende voorwaarden voldoen om uw lidmaatschap weer voor 5 jaar te verlengen:
 

Minimaal 30 punten

U heeft via Bij- en nascholing en/of Overige deskundigheidbevordering 30 accreditatiepunten verzameld. Van de 30 punten heeft u minimaal 15 punten behaald in de categorie Bij- en nascholing. Het aantal van 30 punten is een minimum; u kunt zoveel punten halen als u wilt.

 

Werkzaam als relatie- en gezinstherapeut

U werkt ten minste gemiddeld twee dagdelen per week als relatie- en/of gezinstherapeut /systeemtherapeut op het gebied van de Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugdzorg of aanverwant zorgterrein.

Ik ben lid, niet of anders praktiserend. Gelden alle voorwaarden ook voor mij?

Minimaal 30 punten
Als u als lid, niet of anders praktiserend uw lidmaatschap weer voor 5 jaar wilt verlengen, moet u via Bij- en nascholing en/of Overige deskundigheidbevordering 30 accreditatiepunten hebben verzameld. Van deze 30 punten heeft u 15 punten behaald in de categorie Bij- en nascholing. Het aantal van 30 punten is een minimum; u kunt zoveel punten halen als u wilt. Van de overige voorwaarden bent u vrijgesteld. Dit betekent dat u als lid, niet of anders praktiserend niet systeemtherapeutisch werkzaam hoeft te zijn.

Ik ben lid in opleiding. Moet ik hier iets mee?

Lid in opleiding
Permanente Educatie en Herregistratie van het lidmaatschap is nog niet op u van toepassing.
Als lid in opleiding bent u met de opleiding tot relatie- en gezinstherapeut / systeemtherapeut bezig.
 

Lid
Pas op het moment dat u deze opleiding heeft afgerond en u als (gecertificeerd) lid geregistreerd staat bij de NVRG, gaat de herregistratie van uw lidmaatschap een rol spelen.
 

Ik ben gepensioneerd lid. Moet ik me nu nog steeds bijscholen?

Gepensioneerd lid

Bent u gepensioneerd lid, dan hoeft u zich niet meer permanent bij te scholen. U hoeft geen gebruik te maken van het digitale ledendossier. U mag dit natuurlijk wel. Als u aan Bijscholing en/of Overige deskundigheidsbevordering doet, dan kunt u dit in het digitaal ledendossier bijhouden.
 

Gepensioneerd opleider = 60 punten
Bent u gepensioneerd én als opleider actief, dan moet u wel voldoen aan de voorwaarden die gelden voor opleiders. U moet 60 punten verzamelen via Bij-en nascholing/Overige deskundigheidsbevordering. Daarnaast moet u voldoen aan de eisen voor verlenging van het Opleiderschap. U hoeft echter niet meer systeemtherapeutisch werk te verrichten naast uw opleiderschap.

Herregistratie TTC-gever, leertherapeut, supervisor, leersupervisor
Ik ben lid én opleider. Zijn dat niet twee gescheiden trajecten?

Van twee trajecten naar één
Tot voor kort stond de aanvraag voor verlenging van het opleiderschap geheel los van de aanvraag voor verlenging van het lidmaatschap. Het waren twee gescheiden trajecten. Nu het digitaal ledendossier in gebruik is genomen, zijn deze trajecten samengevoegd. Als opleider bent u immers lid. In de voorwaarden voor het verlengen van uw opleiderschap, zijn de voorwaarden voor het verlengen van uw lidmaatschap opgenomen. Alle correspondentie over uw herregistratie staat nu in één ledendossier bij elkaar.
 

Eén dossier indienen
Als u voldoet aan de voorwaarden voor verlenging van uw opleiderschap dan dient u één dossier in. Als het dossier is goedgekeurd, start voor u een nieuwe periode als opleider.

Aan welke voorwaarden moet ik eigenlijk voldoen als opleider?

Voorwaarden voor het verlengen van het opleiderschap
Als opleider moet u aan de volgende voorwaarden voldoen om uw opleiderschap weer voor vijf jaar te verlengen:
 

 • Minimaal 60 punten

U heeft via Bij- en nascholing en/of Overige deskundigheidbevordering 60 accreditatiepunten verzameld. Van de 60 punten heeft u minimaal 30 punten behaald in de categorie Bij- en nascholing. Het aantal van 60 punten is een minimum: u mag zoveel punten halen als u wilt.
 

 • Werkzaam als relatie- en gezinstherapeut

U bent ten minste gemiddeld twee dagdelen per week werkzaam zijn als relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut) binnen de zorg- en welzijnssector.

 

 • TTC-gever, leertherapeut, supervisor, leersupervisor

Zie Herregistratiereglement

Ik ben opleider geworden. De puntentelling begint weer opnieuw. Hoe kan dat?

Verschillende periodes van vijf jaar
Nu de herregistratie als lid, TTC-gever en/of leertherapeut en/of supervisor - elk geldig voor vijf jaar -  in één digitaal dossier wordt bijgehouden, doet het probleem zich voor dat u met verschillende tijdspannen van elk vijf jaar te maken krijgt.
Bijvoorbeeld: Iemand is lid sinds 1-1-2008 (herregistratie 2013), TTC-gever sinds 1-3-2009 (herregistratie 2014), supervisor sinds 1-4-2010 (herregistratie 2015) en leertherapeut vanaf 1-2-2011 (herregistratie 2016). Deze persoon heeft dan te maken met viermaal een periode van vijf jaar met vier verschillende einddata.
 

Naar één periode van vijf  jaar
De NVRG heeft ervoor gekozen om van één periode uit te gaan. Op het moment dat er een wijziging is van lid naar opleider of van soort opleider, start een nieuwe termijn. De puntentelling begint door de start van de nieuwe periode weer opnieuw.
De activiteiten, die u in een eerdere periode heeft gedaan, blijven wel in het digitale dossier staan bij Overzicht Activiteiten, maar tellen niet mee voor de nieuwe periode van vijf jaar.

Ik ben lid geworden in 2009. In 2011 ben ik door de NVRG erkend als leertherapeut. Hoe zit dat nu met die 5-jaars periode?

Lid
Op het moment dat u lid werd, startte een periode van vijf jaar waarbinnen u aan moest tonen dat u voldoet aan de voorwaarden voor herregistratie als lid. In uw geval zou het einde van de periode liggen in 2014. Echter, nu u leertherapeut bent geworden, eindigt uw termijn als lid eerder en start een nieuwe periode van vijf jaar als opleider.
 

Opleider / leertherapeut
Vanaf het moment in 2011 dat u leertherapeut bent geworden, startte een nieuwe periode van vijf jaar als lid/opleider. Deze periode eindigt dus in 2016. De oude periode wordt afgesloten. De activiteiten die u in deze oude periode heeft gedaan blijven wel in uw dossier staan bij Overige Activiteiten. Zij tellen echter niet mee voor de nieuwe periode van vijf jaar.

Technische vragen over PE-online
Zijn mijn gegevens beveiligd?

Het digitaal ledendossier staat achter een wachtwoord. De gegevens zijn beveiligd en zijn niet toegankelijk voor buitenstaanders.

Hoe kom ik aan mijn inloggevens?

Inlognaam

Uw inlognaam bestaat uit de letters: NVRG, een liggend streepje en een vijfcijferig nummer. Bijvoorbeeld: NVRG-10001.
 

Inlognaam vergeten
Bent u de cijfers van uw inlognaam vergeten, neem dan contact op met het bureau van de NVRG: nvrg@nvrg.nl
 

Wachtwoord vergeten
Klik na het invullen van uw inlognaam op: Wachtwoord vergeten. Op het emailadres dat bij de NVRG bekend is, krijgt u vervolgens uw wachtwoord toegestuurd.
 

Registratienummer
Uw inlognaam is ook uw registratienummer. Dit nummer moet u opgeven als u zich inschrijft voor een nascholing. Via uw registratienummer voert de aanbieder van de nascholing uw accreditatiepunten in uw dossier in.

Ik heb een activiteit ingevoerd. Nu ik weer op de pagina terugkom, werkt de invoerknop niet meer.

Waarschijnlijk werkt u op een MAC-computer met als browser Safari of op een computer met een andere onbekende browser. Om dit euvel te verhelpen kunt u uw scherm halveren door rechtsboven in uw scherm te klikken op de middelste van de drie icoontjes (twee schermpjes en X)
Mocht dit niet helpen dan zou u kunnen overwegen om Mozilla Firefox, Google Chrome of Internet Explorer op uw computer te installeren.

Af en toe werkt iets niet in het systeem. Ligt dat aan mijn computer of aan de website?

Waarschijnlijk werkt u op een MAC-computer met als browser Safari of op een computer met een andere onbekende browser. Om dit euvel te verhelpen kunt u uw scherm halveren door rechtsboven in uw scherm te klikken op de middelste van de drie icoontjes ( twee schermpjes en X)
Als dit niet helpt, dan zou u kunnen overwegen om Mozilla Firefox, Google Chrome of Internet Explorer op uw computer te installeren.

Het lukt mij niet om een bijlage of bewijs van deelname te uploaden.

In uw digitaal ledendossier klikt u op het icoontje Bijlage. U komt dan in een scherm waar u een bestand kunt uploaden:
- Klik: Bladeren en zoek vervolgens in uw eigen mappen/Word/pdf bestanden naar het up te loaden bestand. Dubbelklik op dit bestand.
-Het bestand staat nu vermeld in het vak dat staat vóór Bladeren.
-Klik op Uploaden. Het uploaden kan enige seconden duren.
- Er verschijnt een scherm met de tekst: Bestand is met succes verstuurd én achter de bestandsnaam: (nog niet opgeslagen). Klik in dit scherm alleen op: Terug naar formulier.
- Er verschijnt de volgende melding: De uploads worden pas opgeslagen als het onderliggende formulier wordt bevestigd of vervolgd. Klik alleen op: OK
-  Klik op de pagina waar u nu komt op: Volgende óf Opslaan óf Verstuur.
Let op: Als u de aanvraag halverwege afbreekt en niet op Volgende of Opslaan heeft geklikt, kan het zijn dat u de bijlage weer opnieuw moet uploaden.

Ik wil niet voortdurend email uit het digitaal dossier ontvangen. Kan ik dit ergens instellen?

Van elk bericht dat binnenkomt in uw digitaal ledendossier krijgt u standaard een melding op uw eigen privé- of werkemailadres.
Wilt u dit niet, of wilt u dat maar eenmaal per week, dan stelt u dat als volgt in:
- Log in in uw digitaal ledendossier. U komt dan in het Hoofdscherm.
- Ga in de linkerkolom naar Mijn Gegevens.
- U komt in het scherm Mijn Gegevens en klikt in het onderstreepte rijtje: Accountgegevens, Meldingen en NVRG lidmaatschapgegevens op Meldingen.
- Onder het woord Meldingen in de horizontale balk staat: Normale prioriteit. In het vak naast Normale Prioriteit staat standaard het woord: Direct. Dit betekent dat direct als een bericht een bericht binnenkomt in uw digitaal ledendossier, hierover een email wordt verstuurd naar uw eigen emailadres.
- Door op de V achter het woord Direct te klikken, kunt u aangeven of u Nooit, 1x per week of per 24 uur bericht wilt krijgen in uw eigen emailbox van correspondentie in uw digitaal ledendossier. Als u Nooit instelt, dan moet u zelf regelmatig inloggen in uw digitaal ledendossier om te kijken of er berichten zijn.
- 6: Klik boven in het scherm op OK.

Het systeem neemt niet alle punten op. Hoe kan dat?

Wel een minimum, geen maximum:
Als lid moet u minimaal 30 punten verzamelen; als opleider 60 punten.
Het gaat dus om een minimaal aantal punten.
Als u veel meer activiteiten ontplooit en dus meer punten behaalt, dan worden deze punten vermeld onder het kopje: Behaald en/of Resultaat. Bijvoorbeeld: 42 punten (lid) of 65 punten (opleider).
Bij Targetnorm blijft dan echter staan: 30 respectievelijk 60. Dit is immers de minimale norm waar u aan moet voldoen. In het voorbeeld is deze norm behaald.

Ik heb geaccrediteerde nascholing gevolgd, maar de accreditatiepunten staan er niet in.

Gaat het om geaccrediteerde nascholing van ná 1 mei 2011, neem dan contact op met de aanbieder. De aanbieder is verantwoordelijk voor het toevoegen van uw punten in uw dossier. Hij doet dit door de deelnemerslijst in te voeren. Hiervoor heeft hij uw NVRG-registratienummer nodig (dit nummer is hetzelfde als uw inlognaam).

Gaat het om geaccrediteerde nascholing van vóór 1 mei 2011, stuur dan uw deelnamebewijzen op naar accreditatie@nvrg.nl. Wij verwerken dit dan in uw digitaal dossier.

Herregistratie Dossier indienen ten behoeve van herregistratie lidmaatschap
Wanneer moet mijn dossier compleet zijn?

Vijf jaar
U heeft vijf jaar de tijd om het dossier compleet te maken om weer voor een volgende periode als lid of opleider geregistreerd te worden. Na vier en viereneenhalf jaar krijgt u een melding dat na een jaar, respectievelijk een half jaar, aan alle voorwaarden voor verlenging lidmaatschap moet zijn voldaan. Eén maand voorafgaand aan het aflopen van de termijn, ontvangt u een verzoek om uw dossier in te dienen.


Lid vóór 1-1-2008
Herregistratie van het lidmaatschap is ingegaan op 1-1-2008. De eerste termijn van vijf jaar loopt dus af op 1-1-2013.
 

Lid ná 1-1-2008
Bent u ná 1-1-2008 LID geworden, dan gaat de vijfjaars termijn in op de datum waarop u als LID werd ingeschreven. Het dossier moet dan vijf jaar na de betreffende datum zijn ingediend.

Met de ingebruikname van het digitaal ledendossier is er voor gekozen om de herregistratie van LID en Opleiderschap samen te laten vallen.
 

Opleider vóór 1-1-2008
De herregistratie van het Opleiderschap start op 1-1-2008. De eerste termijn van vijf jaar loopt af op 1-1-2013.

 

Opleider ná 1-1-2008

Bent u ná 1-1-2008 Opleider geworden, dan gaat de vijfjaars termijn in op de datum dat u als Opleider van de NVRG werd ingeschreven. Het dossier moet dan vijf jaar na de betreffende datum zijn ingediend.
 

Drie soorten opleiderschap en uw dossier
De NVRG kent drie soorten Opleider:

 1. TTC-gever
 2. Leertherapeut 
 3. Supervisor

Als u in een lopende periode van vijf jaar Opleider wordt of uw Opleiderschap uitbreidt, gaat vanaf dat moment een nieuwe periode van vijf jaar in.

 

Een voorbeeld


Opleider:

TTC-gever
U bent LID op 1-1-2008. U wordt TTC-gever op 15-6-2008. Op deze laatste datum start een nieuwe periode van vijf jaar om voor herregistratie van LID/Opleider in aanmerking te komen. De activiteiten uit de periode van 1-1-2008 tot 15-6-2008 tellen dan niet meer mee. Er is een nieuwe periode ingegaan die duurt tot 15-6-2013.

 

Opleider:

TTC-gever en ook Supervisor
Stel: u werd op 5-1-2010 Supervisor. Op dat moment startte een nieuwe periode van vijf jaar, die duurt tot 4-1-2015. In deze nieuwe periode moet u weer aan alle voorwaarden voor LID/Opleiderschap voldoen. De activiteiten die u gedaan heeft als LID/TTC-gever vervallen hiermee.

De activiteiten, die niet meer meetellen voor de nieuwe periode, blijven wel in uw digitale dossier staan bij Overzicht Activiteiten.

Krijg ik een herinnering dat het tijd wordt om mijn dossier compleet te maken?

Per email in uw digitaal ledendossier
U heeft vijf jaar de tijd om uw dossier compleet te maken. Na vier en viereneenhalf jaar krijgt u een melding dat u nog een jaar, respectievelijk een half jaar, de tijd heeft om aan alle voorwaarden te voldoen. Eén maand voorafgaand aan het aflopen van de termijn ontvangt u een verzoek om uw dossier in te dienen.

Wanneer dien ik mijn dossier in?

Na vijf jaar
Aan het eind van de periode van vijf jaar, en wel één maand voorafgaand aan het einde van de periode van vijf jaar, dient u uw dossier in. Vervolgens wordt uw dossier beoordeeld. Per email wordt u eraan herinnerd om uw dossier in te dienen.

 

Dossier compleet
Het dossier dat u indient moet compleet zijn. Dat betekent dat u het benodigde aantal punten heeft verzameld en dat u ten minste gemiddeld twee dagdelen per week als systeemtherapeut werkzaam bent geweest (als gepensioneerd opleider bent u van deze laatste voorwaarde vrijgesteld). Als opleider heeft u ook voldaan aan de eisen die aan het opleiderschap zijn gesteld.

 

Het is niet mogelijk om in een eerder stadium uw dossier in te dienen, ook niet als u veel meer punten heeft verzameld dan nodig is.

Wat gebeurt er na 1 januari 2013?

Nieuwe periode van vijf jaar
Op 1 januari 2013 loopt voor veel leden en opleiders de eerste periode van vijf jaar af. De regeling is immers ingegaan op 1-1-2008. Is het digitaal ledendossier goedgekeurd, dan start een nieuwe periode van vijf jaar als geregistreerd lid of opleider.

 

PE-overzicht
In het PE-overzicht begint de telling van het aantal te verzamelen punten weer opnieuw. De activiteiten behorend bij de voorgaande periode, staan niet meer in het PE-overzicht. Ze zijn echter niet verdwenen. Alle activiteiten die u ooit gedaan heeft, staan in het Overzicht Activiteiten.

 

Doorlopen huidige periode
LID: Bent u ná 1 januari 2008 LID geworden? Dan is uw periode van vijf  jaar ingegaan op de datum dat u als LID werd geregistreerd. U bent dus nog niet aan het einde van uw periode.
Opleider: Heeft u ná 1 januari 2008 een nieuwe erkenning als soort Opleider gekregen, dan is een nieuwe periode van vijf jaar ingegaan op de datum van deze erkenning. In dat geval ligt het einde van de periode waar u mee te maken heeft ná 1 januari 2013.

 

Voorbeeld Opleider
U bent TTC-gever op 1-1-2008. Vervolgens werd u Leertherapeut op 15-6-2008. Op dat moment startte een nieuwe periode van vijf  jaar die loopt tot 15-6-2013.

Ik heb meer punten dan nodig is. Kan ik die meenemen naar de volgende periode?

Minimale aantallen
Als lid moet u 30 punten in vijf jaar verzamelen; als opleider 60 punten.
Het gaat om minimale aantallen. Is uw totaal aantal punten meer dan 30, respectievelijk 60 punten, dan kunt u deze niet meenemen naar de volgende periode.

Ik heb na twee jaar al aan alle voorwaarden voldaan. Wat nu?

Alle punten verzameld?
Het kan zijn dat u na twee jaar al het aantal punten heeft verzameld dat als voorwaarde wordt gesteld voor het verlengen van uw lidmaatschap. Ook als opleider heeft u misschien al het juiste aantal cursussen en/of leertherapieën en/of supervisieseries gegeven.

 

Werkzaam als systeemtherapeut
U heeft echter nog niet voldaan aan de voorwaarde dat u gedurende vijf jaar ten minste gemiddeld twee dagdelen per week werkzaam bent geweest als systeemtherapeut. U kunt uw dossier dus pas indienen aan het eind van de lopende periode van vijf jaar.

 

Een maand voor het aflopen van de termijn
U kunt uw dossier indienen een maand voorafgaand aan het aflopen van de termijn van vijf jaar.
 

Vermelding Eigen praktijk
Vermelding Eigen praktijk op website NVRG

De NVRG-website wordt ook bezocht door mensen die op zoek zijn naar een relatie- en gezinstherapeut en door ‘doorverwijzers’. Leden met het volledige lidmaatschap en een eigen praktijk kunnen voor € 40 per kalenderjaar vermeld worden onder de knop ‘Zoek therapeut’. U kunt zich aanmelden door uw praktijkgegevens te mailen naar nvrg@nvrg.nl.