Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie

Informatie voor aanbieders en deelnemers bij- en nascholing

Hoofddoel van de NVRG is te bevorderen dat de beoefening van systeemtherapie op een zo hoog mogelijk niveau van deskundigheid en van ethische integriteit plaatsvindt. De NVRG bewaakt de kwaliteit van de opleidingen tot systeemtherapeut en organiseert ook bij- en nascholing. Daarnaast beoordeelt ze accreditatieaanvragen van aanbieders van bij- en nascholing. Om lid te kunnen blijven van de vereniging, moeten leden zich iedere vijf jaar laten herregistreren door aan te tonen dat ze voldoende bij- en nascholing hebben gevolgd op het gebied van systeemtherapie. 

PE-online agenda bij- en nascholing
PE-online agenda

In de PE-online agenda vindt u alle geaccrediteerde en niet geaccrediteerde bij- en nascholing die interessant is voor de beroepsgroep.

Informatie voor aanbieders van bij- en nascholing
Accreditatie aanvragen

Je kunt voor de deelnemers van jouw bij- en nascholing accreditatie aanvragen bij de NVRG. De scholing wordt automatisch vermeld in de PE-online agenda van de NVRG. Deelnemers kunnen deze accreditatiepunten mee laten tellen voor de herregistratie van hun NVRG lidmaatschap.

 

Heb je al eerder accreditatie aangevraagd? Ben je op de hoogte van de criteria waarop de nascholing wordt beoordeeld en beschik je over een inlognaam en wachtwoord? Dan kun je direct jouw scholing indienen via PE-online.

De eerste aanvraag

Je kunt je aanvraag alleen digitaal indienen. Daarbij zijn de volgende stappen van belang:

 

Voldoet de bij- en nascholing aan de criteria van de NVRG?

De bij- en nascholing wordt vooral beoordeeld op het systeemtheoretisch en systeemtherapeutisch gehalte. Wij raden je dan ook aan om voordat de de aanvraag indient, de Criteria voor Accreditatie Bij- en Nascholing door te nemen.

 

Inlognaam, wachtwoord en autorisatie

Om in te loggen bij PE-online (Permanente Educatie online) heb je een inlognaam en wachtwoord nodig. Deze gegevens ontvang je als je in het inlogscherm klikt op: Wachtwoord vergeten? Geen Account? en vervolgens op: Vraag uw eigen account aan. 

Je vult je gegevens in en ontvangt via email de inloggegevens. Met deze inloggegevens vraag je vervolgens Autorisatie aan (via menu linkerkolom). Het kan maximaal drie dagen duren voordat je geautoriseerd bent om in het systeem in te loggen en de aanvraag in te dienen.

 

De aanvraag

Je kunt alleen bij de NVRG accreditatie aanvragen, of bij meerdere verenigingen tegelijkertijd (FGzP, NIP, NVO, VGcT, VCGP). Dit scheelt aanzienlijk in tijd. Tijdens de aanvraag kun je aangeven voor welke verenigingen je accreditatie aanvraagt. Het systeem leidt je door de aanvraag heen en geeft aan welke informatie en welke bijlagen je toe moet voegen. Aanvragen voor bij- en nascholing van minder dan twee uur worden niet in behandeling genomen.

 

Kosten

Van elke vereniging ontvang je digitaal een factuur. Je kunt accreditatie aanvragen voor 1 of voor 3 jaar. De kosten van een aanvraag bij de NVRG zijn respectievelijk € 195 en € 395 (tarief 2018, incl. BTW). In de door jou gekozen periode kun je jouw nascholing in ongewijzigde vorm meerdere keren geven. Vergeet dan niet om in je oorspronkelijke aanvraag de nieuwe data toe te voegen onder: Uitvoering toevoegen. Als de factuur betaald is, wordt de aanvraag in behandeling genomen en in de NVRG-agenda geplaatst. Je ontvangt via het systeem bericht over toekenning, met daarbij het aantal toegekende accreditatiepunten, òf over afwijzing van de aanvraag.

 

Bezwaar maken

Mocht je bezwaar hebben tegen afwijzing, dan kun je een email sturen naar accreditatie@nvrg.nl.

Presentie invoeren

Presentie invoeren via het NVRG registratienummer

Je voert als aanbieder zelf de presentielijst in door in de gedane aanvraag, na afloop van de nascholing, de NVRG-registratienummers in te voeren. Vraag tijdens de aanmeldprocedure dus naar het NVRG-registratienummer van de betreffende deelnemer. Dit nummer bestaat uit de hoofdletters NVRG, een verbindingsstreepje en een vijfcijferig nummer (NVRG-12345). Op deze manier komen de accreditatiepunten automatisch in de dossiers van de deelnemers te staan. Daarbij verstrek je na afloop van de nascholing aan de deelnemers een Bewijs van deelname, met daarop vermeld het ID-nummer van de nascholing, naam en adresgegevens van de deelnemer, de titel, plaats en datum van de nascholing.

De accreditatieaanvraag is afgewezen

De NVRG is bij het beoordelen van de aanvraag afhankelijk van de informatie die de aanbieder aanlevert
De informatie wordt getoetst aan vastgestelde criteria waaraan een nascholing moet voldoen. Zie Criteria voor Accreditatie Bij- en Nascholing. Het niveau van de systeemtherapeutische bijdragen op de studiedag moet bijvoorbeeld liggen op het niveau van reeds opgeleide systeemtherapeuten.

 

De eisen die de NVRG aan herregistratie stelt zijn zeer summier

Het gaat om slechts minimaal 30 punten per 5 jaar voor leden en minimaal 60 punten per jaar voor opleiders. De NVRG gaat er namelijk van uit dat haar leden zich ook bijscholen op andere gebieden en voor andere verenigingen inzetten. Omdat de eisen zo summier zijn, is als voorwaarde gesteld dat het om systeemtherapeutische of systeemtheoretische nascholing moet gaan op het niveau van erkende systeemtherapeuten. Niet systeemgerichte nascholing wordt dus niet geaccrediteerd. Studiedagen waarvan het aanbod op inleidend niveau ligt en dus niet op nascholingsniveau, worden evenmin geaccrediteerd.

 

Een afwijzing van een nascholing is geenszins een diskwalificatie van het betreffende aanbod

Het kan gebeuren dat er zeer interessante (al dan niet systeemtherapeutische) scholingen worden aangeboden die toch niet voldoen aan de Criteria voor Accreditatie Bij- en nascholing.

 

Bezwaar maken
Mocht je bezwaar hebben tegen afwijzing, dan kun je je bezwaar kenbaar maken door een email te sturen naar accreditatie@nvrg.nl.

Meer informatie

Heb je nog vragen, kijk dan bij Veelgestelde vragen.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met het bureau, via nvrg@nvrg.nl of telefonisch: 020 - 6123 078. Wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 10.00 tot 13.30 uur en op dinsdag van 14.00 tot 16.30 uur. 

Informatie voor deelnemers aan bij- en nascholing
Bij- en nascholing en Overige deskundigheidsbevordering

Elke vijf jaar moet je laten zien dat je je hebt bijgeschoold op het gebied van systeemtherapie.

De NVRG maakt onderscheid tussen Bij- en nascholing en Overige deskundigheidsbevordering.

 

Welke activiteiten zijn geaccrediteerd?

 

In de categorie Bij- en nascholing:

  • Het volgen van door de NVRG geaccrediteerde nascholing  

 

Buitenland

Heb je een activiteit in het buitenland gevolgd of gegeven, dan heeft de aanbieder van de nascholing hiervoor meestal geen accreditatie aangevraagd. Er is dan geen sprake van een ‘door de NVRG geaccrediteerde nascholing’. Deze activiteiten kunnen wel meetellen, mits de activiteit voldoet aan de Criteria voor Accreditatie. Je moet zelf een verzoek indienen voor accreditatie via je eigen digitaal ledendossier.  


In de categorie Overige deskundigheidsbevordering:

  • Het ontvangen van supervisie door een erkend NVRG supervisor. 
  • Het schrijven en publiceren van een artikel, hoofdstuk of boek op het gebied

van systeemtherapie in een door de NVRG erkend medium of tijdschrift.

  • Redacteurschap van een boek op het gebied van systeemtherapie. 
  • Redacteurschap van een tijdschrift op het gebied van systeemtherapie.
  • Het geven van door de NVRG geaccrediteerde nascholing

 

Zie voor details het Herregistratiereglement.

Nascholingsagenda

In de  nascholingsagenda staat een overzicht van cursussen, congressen, workshops en lezingen, die als nascholing interessant zijn voor NVRG-leden:

 

Deze nascholing levert accreditatiepunten op. Het programma is relevant voor de beroepsuitoefening van de systeemtherapeut en telt mee voor je herregistratie. Ga je met de cursor over een groene vink, dan zie je direct het aantal accreditatiepunten dat door de NVRG is toegekend.


Deze nascholing levert je geen accreditatiepunten op en telt niet mee voor je herregistratie. De nascholing zal bijdragen aan je deskundigheid als hulpverlener, maar is wat betreft inhoud niet voldoende systeemspecialistisch om voor accreditatie ten bate van verlenging van het NVRG lidmaatschap in aanmerking te komen.


De aanvraag is nog in behandeling
 

Geen icoontje: De aanbieder van de nascholing heeft geen accreditatie aangevraagd.

 

Klik op de titel van de nascholing: Je krijgt een overzicht van alle praktische informatie behorend bij de nascholing. Heeft de organisator van deze nascholing bij andere verenigingen accreditatie aangevraagd, dan staat hier het aantal punten vermeld dat meetelt voor herregistratie bij de betreffende vereniging.

Niveau van nascholing voor systeemtherapeuten

De eisen die de NVRG aan bijscholing stelt zijn zeer summier

De NVRG gaat er namelijk vanuit dat haar leden zich ook bijscholen op andere gebieden en voor andere verenigingen inzetten. Omdat de eisen zo summier zijn, is als voorwaarde gesteld dat het om systeemtherapeutische nascholing moet gaan. Niet systeemgerichte nascholing wordt dus niet geaccrediteerd. Studiedagen waarvan het aanbod op inleidend niveau ligt en dus niet op nascholingsniveau, worden evenmin geaccrediteerd.
Een afwijzing van een aanvraag tot accreditatie is dus geenszins een diskwalificatie van het betreffende aanbod. Het kan gebeuren dat er zeer interessante (al dan niet systeemtherapeutische) scholingen worden aangeboden die dan toch niet voldoen aan het criterium 'nascholing voor systeemtherapeuten'.

 

De NVRG gaat niet zelf op zoek naar te accrediteren nascholingen
De NVRG is bij het accrediteren afhankelijk van de aanbieder. In de eerste plaats óf er accreditatie door de aanbieder wordt aangevraagd en vervolgens hóe hij het aanvraagt. De aanbieder kiest er zelf voor bij welke verenigingen hij accreditatie aanvraagt. De NVRG gaat dus niet op zoek naar te accrediteren nascholingen. Wil je een nascholing volgen waar de aanbieder geen accreditatie voor heeft aangevraagd, dan kun je je wenden tot de aanbieder met het verzoek deze nascholing ter accreditatie voor te leggen aan de NVRG.

Meer informatie over Herregistratie lidmaatschap
Meer informatie over Digitaal ledendossier
Presentaties NVRG bij- en nascholing
Studiemiddagen wetenschapsadviescommissie

Bekijk hier de presentatie van de studiemiddag van de wetenschapsadviescommissie op donderdag 18 mei 2017 over Acceptance and Commitment Therapy (ACT) met ouderbegeleiding en systeemtherapie.

NVRG-congres 2017