Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie

Het NVRG-lidmaatschap

De NVRG kent twee soorten registraties:

systeemtherapeut (ST)

systeemtherapeutisch werker (STW).

 

De ST en de STW worden opgeleid om vanuit een systeemtheoretisch perspectief te denken en te handelen. De verschillen tussen beide lidmaatschappen worden bepaald door:

 

 • het niveau van de vooropleiding
 • de vakbekwaamheidseisen

 • de lengte, focus en de inhoud van de vereiste opleiding
 • de diversiteit in doelgroepen waarmee wordt gewerkt

 

Voldoe je aan de vooropleidingseisen en ga je de opleiding tot systeemtherapeut of systeemtherapeutisch werker volgen? Meld je dan aan als Lid in Opleiding (LIO) en geniet van alle voordelen die het lidmaatschap biedt.

Voordelen lidmaatschap
Voordelen
 • Lidmaatschap NVRG staat voor kwaliteit

 • Met korting naar congressen, studiedagen en workshops

 • Gratis lidmaatschap NVRG secties
 • Vier keer per jaar tijdschrift Systeemtherapie
 • Bij lidmaatschap ST: Vier keer per jaar het tijdschrift Gezinstherapie Wereldwijd
 • Netwerk van vakgenoten via verenigingsactiviteiten en social media
 • Op de hoogte van de laatste ontwikkelingen binnen jouw vakgebied
 • Bijdragen aan behartiging van de belangen van leden NVRG als beroepsgroep
 • Vermelding Eigen praktijk op de NVRG-website
 • Gebruik NVRG-mediatheek

Vermelding Eigen praktijk op NVRG-website

De NVRG-website wordt ook bezocht door mensen die op zoek zijn naar een relatie- en gezinstherapeut en door ‘doorverwijzers’. Leden met een eigen praktijk kunnen voor € 39,00 per kalenderjaar vermeld worden onder de knop ‘Zoek therapeut’. U kunt zich aanmelden door uw praktijkgegevens te mailen naar nvrg@nvrg.nl.

Gebruik NVRG-mediatheek

De mediatheek bevat instructie-dvd's die laten zien hoe doorgewinterse systeemtherapeuten zoals Johnson, Andolfi, Minuchin, Lange, White hun vak beoefenen. Leden kunnen deze dvd's lenen.

De dvd's zijn te gebruiken bij intervisie, deskundigheidsbevordering, cursussen en trainingen op het gebied van relatie- en gezinstherapie c.q. systeemtherapie.

 

In de Index vind je een overzicht met beschrijving van de beschikbare dvd’s.

 

Wil je een dvd lenen? Neem dan contact op met het NVRG bureau door een mail te sturen naar nvrg@nvrg.nl.

Het NVRG-lidmaatschap in één oogopslag
Het NVRG-lidmaatschap in één oogopslag

De NVRG kent verschillende soorten lidmaatschap. In onderstaand stroomschema zijn de verschillende soorten NVRG-lidmaatschap weergegeven. Door de vragen te volgen, weet je voor welk lidmaatschap je in aanmerking komt. 

Systeemtherapeut (LID ST)
Vooropleidingseisen
 • Je hebt minimaal een afgeronde Masteropleiding op hbo- of universitair niveau in de sociale en/ of gedragswetenschappen of in de geneeskunde.

 • Uit je opleiding blijkt een therapeutische oriëntatie door het volgen van de volgende onderdelen: ontwikkelingspsychologie, psychopathologie en gespreksvaardigheden.

 • In uitzonderlijke gevallen kun je een afwijkende vooropleiding ter beoordeling van niveau en inhoud voorleggen aan de vereniging.

 

Zie ook het Opleidingsreglement 31 oktober 2017 artikel 3.1 a t/m d.

 

Als je voldoet aan de vooropleidingseisen voor LID ST kun je je aanmelden als lid in opleiding ST (LIO ST).

 

OVERGANGSREGELING VOOR DEGENEN MET EEN HBO EN EEN POST-HBO ALS VOOROPLEIDING

Heb je een afgeronde opleiding hbo-maatschappelijke werk, maatschappelijke gezondheidszorg, inrichtingswerk of creatieve therapie en ben je uiterlijk 30 september 2015 begonnen met een door de NVRG erkende VO/post-hbo (zie hieronder)? Dan kun je, na het volgen van een door de NVRG erkende opleiding tot systeemtherapeut, LID ST worden.

 

HEB JE EEN HBO OF WO-BACHELOR GEDAAN?

Dan kun je op twee manieren voldoen aan de vooropleidingseisen voor het lidmaatschap LID ST:

 1. Doordat je je bachelor hebt aangevuld met een door de NVRG erkende VO/post-hbo (zie hieronder), waarmee je uiterlijk 30 september 2015 bent gestart. Uit je opleiding blijkt dat je aantoonbaar en in voldoende mate onderwijs hebt genoten in ontwikkelingspsychologie en psychopathologie; óf
 2. door een door de NVRG  goedgekeurde masteropleiding te volgen (zie hierboven).

 

 Erkende Voortgezette Opleidingen (VO of post-hbo) volgens de overgangsregeling

 • Voortgezette Opleiding Systeemtherapeutisch Werk, Viersprong Academy Bergen op Zoom;

 • Post-HBO Opleiding Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling, Noordelijke Hogeschool Leeuwarden;
 • Opleiding Ontwikkelingsbegeleiding, ouderbegeleiding en opvoedingsondersteuning (GOOB), Interactie-Academie Antwerpen;
 • Opleiding Toegepaste en specifieke begeleidingsmethoden (OTB), Interactie-Academie Antwerpen;
 • Driejarige Opleiding Ervaringsgerichte psychosociale therapie, Kempler Instituut Nederland;
 • Eenjarige opleiding Systemische Ouder- en Gezinsbegeleiding, RINO Noord-Holland, Amsterdam;
 • Basisopleiding Contextuele Hulpverlening (2 jaar), Leren over Leven, Leerschool voor Contextuele Hulpverlening, Utrecht/Drachten/Antwerpen;
 • Post-HBO Intensieve Ambulante Gezinsbegeleiding, CHE-Ede, Instituut Contextuele Benadering;
 • Post-HBO Opleiding Contextuele Hulpverlening basis, CHE-Ede, Instituut Contextuele Benadering;
 • Post-HBO opleiding Transculturele Systeembenadering (Diversiteit in Samenhang, Collectief van Transcultureel Therapeuten, Amsterdam;
 • Post-HBO Opleiding Systeemgericht werken, T&C Systeemtherapeuten, Zwolle;
 • Associate Master Jeugd en Gezinsbegeleiding (Voortgezette opleiding), Pro-Education, Amsterdam, diverse locaties in Nederland;
 • Post-HBO opleiding Ambulante begeleiding jeugd en gezinshulpverlening, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

 

Psychopathologie en ontwikkelingspsychologie

Hiaten in de kennis van de psychopathologie en ontwikkelingspsychologie (levenslooppsychologie) kunnen worden aangevuld via cursussen bij o.a.:

Opleidingseisen
 • Minimaal 212 uur Theoretisch-Technische Cursus ST (TTC-ST) bestaande uit een basismodule van 132 uur en twee specialistische modules van elk ten minste 40 uur, in twee verschillende stromingen.
 • Leertherapie
 • Supervisie 

 

In de Competenties ST staat beschreven welke competenties je moet beheersen om het vak van systeemtherapeut op een professionele wijze uit te kunnen oefenen.

 

In het Opleidingsreglement 31 oktober 2017 staat beschreven aan welke eisen de verschillende opleidingsonderdelen moeten voldoen.

 

Informatie over de opleidingsinstituten die door de NVRG erkende opleidingsmodules aanbieden, vind je onder Opleidingen. Hier vind je ook de lijst met door de NVRG erkende supervisoren en leertherapeuten.

Werkervaring
 • Minstens 4 jaar, 2 dagdelen per week, werkzaam als systeemtherapeut in de zorg- en welzijnssector binnen een instelling dan wel als zelfstandig gevestigde. 

 

Zie voor details over de werkervaringseisen het Opleidingsreglement 31 oktober 2017 artikel 3.2

Systeemtherapeutisch werker (LID STW)
Vooropleidingseisen
 • Je hebt een afgeronde bachelor-opleiding op hbo- of universitair niveau gericht op de zorg- of welzijnssector.
 • Je bent werkzaam binnen de zorg- en welzijnssector.
 • In uitzonderlijke gevallen kun je een afwijkende vooropleiding ter beoordeling van niveau en inhoud voorleggen aan de vereniging.

 

Zie ook het Opleidingsreglement 31 oktober 2017 artikel 3.4 a t/m c.

 

Als je voldoet aan de vooropleidingseisen voor LID STW kun je je aanmelden als lid in opleiding STW (LIO STW). 

Opleidingseisen
 • Minimaal 100 uur Theoretisch- Technische Cursus STW (TTC-STW). In deze TTC STW ligt de nadruk op het toepassen van de theorie in de praktijk; elke cursist brengt casuïstiek uit de eigen werksituatie in.     
 • Supervisie

 

In de Competenties STW  staat beschreven welke competenties je moet beheersen om het vak van systeemtherapeutisch werker op een professionele wijze uit te kunnen oefenen.

 

In het Opleidingsreglement 31 oktober 2017 staat beschreven aan welke eisen de verschillende opleidingsonderdelen moeten voldoen.

 

Iemand met een afgeronde STW-opleiding én een afgeronde Masteropleiding, die de opleiding ST wil doen, is vrijgesteld van de Basismodule TTC ST 60 uur Inleidend deel. 

 

 • Informatie over de opleidingsinstituten die een door de NVRG erkende opleiding tot STW aanbieden vind je hier.  
Werkervaring
 • Om lid systeemtherapeutisch werker (LID STW) te worden dien je minstens 2 jaar, gedurende 2 dagdelen per week, systeemtherapeutisch werk te hebben verricht binnen de zorg- en welzijnssector. Je kunt deze werkervaring opdoen gedurende je opleiding tot systeemtherapeutisch werker (TTC-STW 100). 

 

Zie voor details over de werkervaringseisen het Opleidingsreglement 31 oktober 2017 artikel 3.5.c .

Aanvragen en kosten lidmaatschap
Lid in Opleiding (LIO)
 • Lid in Opleiding systeemtherapeut (LIO ST)

Als je voldoet aan de vooropleidingseisen voor LID ST kun je je aanmelden als lid in opleiding ST (LIO ST).

 

Aanvraagformulieren en bijlagen

 

Om de administratieve verwerking van je aanvraag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij je om alle documenten in één scan (pdf) te mailen naar nvrg@nvrg.nl of de complete aanvraag per post te sturen naar NVRG Ledenadministratie, W.G. Plein 209, 1054 SE  Amsterdam.

 

Kosten aanvraag LIO-schap ST

De administratiekosten voor het aanvragen van het LIO-schap zijn  € 71 (tarief 2018).

 

Kosten lidmaatschap LIO ST

De eerste 3 jaar betaal je als LIO ST een gereduceerd tarief van € 216 (tarief 2018) per kalenderjaar. 

Na 3 jaar betaal je het volledige contributietarief van € 280 (tarief 2018). 

 

 

 • Lid in opleiding systeemtherapeutisch werker (LIO STW)

​Als je voldoet aan de vooropleidingseisen voor LID STW kun je je aanmelden als lid in opleiding STW (LIO STW).

 

Aanvraagformulieren en bijlagen

 

Kosten aanvraag LIO-schap STW

De administratiekosten voor het aanvragen van het LIO-schap zijn € 71 (tarief 2018) .

 

Kosten lidmaatschap LIO STW

De eerste 2 jaar betaal je als LIO STW een gereduceerd tarief van € 124 (tarief 2018) per kalenderjaar. Na 2 jaar betaal je het volledige contributietarief van € 161 (tarief 2018). 

LID
 • Lid systeemtherapeut (LID ST)

Als je voldoet aan de vooropleidingseisen, de opleidingseisen en de werkervaringseisen kun je je aanmelden als LID ST.

 

Aanvraagformulieren en bijlagen

 

Om de administratieve verwerking van je aanvraag zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, verzoeken wij je om alle documenten in één scan (pdf) te mailen naar nvrg@nvrg.nl of de complete aanvraag per post te sturen naar NVRG Ledenadministratie, W.G. Plein 209, 1054 SE  Amsterdam.

 

Kosten aanvraag lidmaatschap LID ST

De administratiekosten voor het aanvragen van het lidmaatschap zijn € 71 (tarief 2018).

 

Kosten lidmaatschap LID ST

€ 280 (tarief 2018) per kalenderjaar. 

 

Heb je de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en ben je niet meer werkzaam in loondienst, eigen praktijk of als NVRG-opleider? Dan kun je je laten registreren als gepensioneerd LID PEN. Je betaalt dan geen
€ 280 maar € 185 (tarief 2018) per kalenderjaar.

 

Indien je van deze regeling gebruik wilt maken per 2019, verzoeken wij je vóór 1 januari 2019  bewijsstukken te sturen naar het bureau van de NVRG. 

 

Leden die op hetzelfde adres wonen en aangeven slechts één abonnement op het Tijdschrift Systeemtherapie en het Tijdschrift Gezinstherapie Wereldwijd te willen ontvangen, betalen het gezinstarief. Deze tarief geldt voor het gezinslid dat het laagste contributietarief betaalt. Dit gezinslid betaalt dan € 211 (tarief 2018) contributie per kalenderjaar. Indien je van deze regeling gebruik wilt maken, mail je verzoek dan vóór 1 januari naar: nvrg@nvrg.nl.

 

 • Lid systeemtherapeutsch werker (LID STW)

Als je voldoet aan de vooropleidingseisen, de opleidingseisen en de werkervaringseisen kun je je aanmelden als LID STW.

 

Aanvraagformulieren en bijlagen

 

Kosten aanvraag lidmaatschap LID STW

De administratiekosten voor het aanvragen van het lidmaatschap zijn € 71 (tarief 2018).

 

Kosten lidmaatschap LID STW

€ 161 (tarief 2018) per kalenderjaar. 

Toetsingsverzoek

Indien je niet zeker bent of je vooropleiding en/of werkervaring (werkterrein) voldoen aan de eisen van het lidmaatschap NVRG, dan adviseren wij je contact met ons op te nemen tijdens onze openingstijden of een e-mail te sturen aan ledenadm@nvrg.nl. 

Herregistratie systeemtherapeut (LID ST)
Herregistratie iedere vijf jaar

Permanente educatie (PE)
De NVRG vindt het belangrijk dat haar leden zich voortdurend blijven ontwikkelen. Onder andere door het volgen van bij- en nascholing en andere vormen van deskundigheidsbevordering. 

Het lidmaatschap is vijf jaar geldig. Deze periode kan telkens met vijf jaar worden verlengd als aan de voorwaarden voor herregistratie wordt voldaan. 

Voorwaarden herregistratie

Het lidmaatschap is vijf jaar geldig. Deze periode kan telkens met vijf jaar worden verlengd als aan de voorwaarden voor herregistratie wordt voldaan. Zie voor details het Herregistratiereglement LID ST

 

lid systeemtherapeut (LID ST)

 • nascholing 30 accreditatiepunten
 • ten minste gemiddeld twee dagdelen per week werkzaam als systeemtherapeut binnen de zorg- en welzijnssector.

 

lid systeemtherapeut anders praktiserend (LID ST AP)

 • nascholing 30 accreditatiepunten

 

lid gepensioneerd (LID PEN)

 • ontslagen van de plicht tot herregistratie

 

Opleiders

Voor alle opleiders geldt:

 • nascholing 60 accreditatiepunten
 • ten minste gemiddeld twee dagdelen per week werkzaam systeemtherapeut (alleen LID ST)

 

Voor de verschillende soorten opleiders gelden, naast bovenstaande voorwaarden, de volgende aanvullende eisen:

TTC-gevers

 • verzorgt minimaal één door de NVRG erkende opleidingsmodule

Supervisoren

 • verzorgt minimaal 4 supervisiereekssen (zoals omschreven in het Opleidingsreglement 31 oktober 2017 artikel 6. In een groepssupervisietelt iedere supervisant mee als één supervisiereeks

Leertherapeut

 • verzorgt minimaal twee leertherapieën

Leersupervisor

 • verzorgt minimaal één leersupervisietraject of volgt minimaal één leersupervisievervolgtraining of volgt minimaal één supervisorencursus
Accreditatiepunten

Accreditatiepunten kunnen worden verzameld door:

 • volgen van door de NVRG geaccrediteerde bij- en nascholing  
 • volgen van supervisie over systeemtherapie bij een door de NVRG erkende supervisor
 • schrijven en publiceren van een artikel, hoofdstuk of boek op het gebied van systeemtherapie op nascholingsniveau
 • (hoofd)redacteurschap van tijdschrift Systeemtherapie
 • geven van door de NVRG geaccrediteerde nascholing

 

Voor meer informatie en het aantal accreditatiepunten dat aan bovenstaande activiteiten wordt toegekend zie het Herregistratiereglement LID ST.

Digitaal ledendossier

Het aantal behaalde accreditatiepunten wordt bijgehouden in je digitaal ledendossier in PE-online.

 

Inloggen in je ledendossier in PE-online

Klik hier voor het downloaden van de handleiding

 • Log in op www.nvrg.nl met je NVRG-registratienummer en je wachtwoord.
  Het NVRG-registratienummer bestaat uit de letters: NVRG, streepje, gevolgd door vijf cijfers (bijvoorbeeld NVRG-12345). Je komt dan op de Startpagina voor leden.

 

 • Via de knop Login op PE-online komt je in je ledendossier. Via Mijn dossier kun je zien:
  - wanneer je registratieperiode afloopt;
  - hoeveel accreditatiepunten je moet verzamelen (target);
  - hoeveel accreditatiepunten je al verzameld hebt;
  - aan welke geaccrediteerde bij- en nascholing je hebt deelgenomen en hoeveel accreditatiepunten hieraan zijn toegekend.


Voor de activiteiten die onder de categorie Overige deskundigheidsbevordering vallen, moet je zelf de gevraagde documenten uploaden. Voor meer informatie zie het Herregistratiereglement LID ST

Indienen digitaal ledendossier

Reminder

Het programma PE-online stuurt respectievelijk vanaf een jaar, half jaar en 1 maand voor het einde van je registratieperiode een melding als reminder van het aflopen van je registratieperiode.

 

Ledendossier aanmelden voor herregistratie

Eén maand voor het einde van je registratieperiode ontvang je het verzoek om je ledendossier aan te melden voor herregistratie. Je kunt je dossier aanmelden via de knop Dossier aanmelden.  Deze knop is zichtbaar vanaf één maand voor tot één maand na het verstrijken van je registratieperiode.

Eerder aanmelden is niet mogelijk, je moet immers verklaren dat je gedurende de gehele registratieperiode ten minste gemiddeld twee dagdelen per week werkzaam bent geweest als systeemtherapeut in de zorg- en welzijnssector.

Voor meer informatie zie het Herregistratiereglement LID ST

NVRG Opleider worden
Soorten opleiderschap

De vereniging kent vier soorten opleiders:

 •  Supervisoren
 •  Leertherapeuten
 •  TTC-gevers (Technisch Theoretische Cursus)
 •  Leersupervisoren

 

Om voor opleiderschap in aanmerking te komen moet men minimaal vier jaar Lid zijn. Dit geldt voor TTC-gevers, supervisoren en leertherapeuten. 

Supervisor

In de Aanvraagprocedure Erkenning Supervisorschap lees je hoe je een aanvraag voor het supervisorschap kunt indienen. Indien je aan de voorwaarden voldoet, vul dan de Eindverklaring Supervisorenopleiding in en mail dit naar nvrg@nvrg.nl

 

Door de NVRG erkende supervisorenopleidingen

 

Amsterdam

Amsterdams Instituut voor Gezins- en Relatietherapie  (AIGR)

Supervisorenopleiding

fransholdert@gmail.com  T 020 - 61 22 065.

 

Mechelen (België)

IPPR i.s.m. Korzybski Instituut en Instituut voor psychotherapeutische relaties en reflecties 

Supervisor in relatie- en gezinstherapie

 

Leersupervisorenlijst

 

Supervisiecontract. Hierin worden de afspraken tussen supervisant en supervisor vastgelegd conform artikel 6.4 van het Opleidingsreglement 31 oktober 2017.

 

Het formulier Verklaring supervisie over systeemtherapie heeft de supervisant nodig voor aanvraag lidmaatschap.

 

Kosten aanvraag supervisorschap per 1 januari 2018

Aanvraag erkenning supervisorschap NVRG € 100.

Leertherapeut

In de Aanvraagprocedure Erkenning Leertherapeutschap NVRG lees je hoe je een aanvraag voor het leertherapeutschap kunt indienen. Vul het Aanvraagformulier erkenning Leertherapeutschap in en mail dit naar nvrg@nvrg.nl.

 

Leertherapiecontract. Hierin worden de afspraken tussen opleideling en leertherapeut vastgelegd conform artikel 4.5 van het Opleidingsreglement 31 oktober 2017.

 

Het formulier Verklaring leertherapie heeft de opleideling nodig voor aanvraag lidmaatschap.

 

Een inspirerende informatiebron over leertherapie is 'Leertherapie op de agenda, bijdrage tot een kwaliteitsdiscours binnen de NVRG' van NVRG-lid drs. Monika M. Jongerius-Joras 

 

Kosten aanvraag leertherapeutschap per 1 januari 2018

Aanvraag erkenning leertherapeutschap € 289.

TTC-gever

In de Aanvraagprocedure Erkenning TTC-geverschap (TTC: Technisch Theoretische Cursus) lees je hoe je een aanvraag voor het TTC-geverschap kunt indienen. Vul het Aanvraagformulier TTC-geverschap in en mail dit samen met een cursusdraaiboek dat voldoet aan de Richtlijn cursusdraaiboek TTC-ST 212 of Richtlijn cursusdraaiboek TTC-STW  naar nvrg@NVRG.nl.

 

In de Richtlijn cursusdraaiboek TTC-ST 212 lees je aan welke criteria een cursusdraaiboek voor de opleiding tot systeemtherapeut moet voldoen. De competenties ST vormen de rode draad waarlangs het cursusdraaiboek TTC-ST moet worden samengesteld.

 

In NVRG Richtlijnen cursusdraaiboek TTC-STW lees je aan welke criteria een cursusdraaiboek voor de opleiding tot systeemtherapeutisch werker moet voldoen. De competenties STW vormen de rode draad waarlangs het cursusdraaiboek TTC-STW moet worden samengesteld.

 

Je kunt je aanvraagformulier erkenning Opleider NVRG en je cursusdraaiboek mailen naar nvrg@nvrg.nl.

 

Tarieven per 1 januari 2018 (incl. BTW)
Aanvraag TTC-geverschap € 195
Cursusdraaiboek TTC-ST 212 (Basismodule + twee specialistische modules) € 579
Cursusdraaiboek Basismodule TTC ST 132 uur (Inleidend deel + vervolgdeel) € 368
Cursusdraaiboek Basismodule TTC ST 60 uur (Inleidend deel of vervolgdeel) € 184

Cursusdraaiboek Basismodule TTC ST 72 uur Inleidend deel of vervolgdeel inclusief Module Wetenschap € 229
Cursusdraaiboek Specialistische module TTC ST 40 uur € 159
Cursusdraaiboek Module Wetenschap TTC ST 12 uur € 53

Cursusdraaiboek TTC STW 100 uur € 261

Draaiboeken

In de Aanvraagprocedure Erkenning Cursusdraaiboek lees je hoe een TTC-gever een aanvraag voor erkenning van een cursusdraaiboek kan indienen.  

 

In de Richtlijn cursusdraaiboek TTC-ST 212 lees je aan welke criteria een cursusdraaiboek voor de opleiding tot systeemtherapeut moet voldoen. De competenties ST vormen de rode draad waarlangs het cursusdraaiboek TTC-STW moet worden samengesteld.

 

In NVRG Richtlijnen cursusdraaiboek TTC STW lees je aan welke criteria een cursusdraaiboek voor de opleiding tot systeemtherapeutisch werker moet voldoen. De competenties STW vormen de rode draad waarlangs het cursusdraaiboek TTC-STW moet worden samengesteld. 

 

Je kunt je cursusdraaiboek mailen mailen naar nvrg@nvrg.nl.

 

Tarieven per 1 januari 2018 (incl. BTW)
Aanvraag TTC-geverschap € 195
Cursusdraaiboek TTC-ST 212 (Basismodule + twee specialistische modules) € 579
Cursusdraaiboek Basismodule TTC ST 132 uur (Inleidend deel + vervolgdeel) € 368
Cursusdraaiboek Basismodule TTC ST 60 uur (Inleidend deel of vervolgdeel) € 184

Cursusdraaiboek Basismodule TTC ST 72 uur Inleidend deel of vervolgdeel inclusief Module Wetenschap € 229
Cursusdraaiboek Specialistische module TTC ST 40 uur € 159
Cursusdraaiboek Module Wetenschap TTC ST 12 uur € 53

Cursusdraaiboek TTC STW 100 uur € 261

Leersupervisor

In de Regeling Supervisorschap NVRG kun je lezen hoe je leersupervisor kunt worden en aan welke criteria je moet voldoen om voor leersupervisorschap in aanmerking te komen.
De data van de eerstvolgende leersupervisorentrainingen worden bekend gemaakt via de nieuwsbrief voor opleiders en zullen worden vermeld op de website.
 

Klachtenregeling voor verenigingsleden
Vertrouwenspersonen

Leden van de vereniging die in relationele problemen met cliënten dreigen te komen en behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek hierover, kunnen zich wenden tot de vertrouwenspersonen die door het bestuur zijn aangesteld.


Mevrouw  C.A. Van Gogh, Den Haag
De heer J. de Lange, Sneek
 

College van Beroep

College van Beroep

Conflicten tussen verenigingsleden, commissies en bestuur met betrekking tot de toepassing van de Statuten en reglementen kunnen door één van de bij het conflict betrokken partijen worden voorgelegd aan het College van Beroep. 

 

Leden College van Beroep

Frans Duintjer

Ellen Aptroot

Rob Thomson

Elleke Berkvens (reservelid)

Opzeggen lidmaatschap
Opzeggen lidmaatschap

Het lidmaatschap van de NVRG loopt per kalenderjaar. In het eerste kwartaal ontvang je de contributiefactuur. Wil je je lidmaatschap opzeggen? Stuur dan uiterlijk één maand voor de start van het nieuwe contributiejaar (dus voor 1 december 2017) een mail naar nvrg@nvrg.nl.

 

Voorbeeld: Als je opzegt voor 1 december 2017 ben je m.i.v. 1 januari 2018 geen lid meer van de NVRG. Zie Artikel 7.2 van de Statuten.

Opzegging lidmaatschap door de vereniging

Er zijn een aantal redenen op grond waarvan de vereniging je lidmaatschap kan beëindigen: