Home
Postcode (1e cijfer) (of) Plaats
Kinderen (tot 12)
Adolescenten (12-22)
Volwassenen
(Echt)Paren
Gezinnen
Ouderen (65+)
Scheidingsbemiddeling
Niet-Nederlandse culturen
Individuele therapie

Wat kan een relatie- of gezinstherapeut voor jou betekenen?

Kenmerkend voor relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) is dat partners en/of gezinsleden meestal samen in therapie zijn. Klachten staan nooit op zichzelf. Meestal hebben ze te maken met de situatie waarin iemand leeft. Klachten worden beïnvloed door de mensen waarmee je samenleeft en andersom. Een relatie- en gezinstherapeut (systeemtherapeut) weet dit als geen ander. Gesprekken met een systeemtherapeut zorgen voor meer begrip tussen jou en je naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega's, hulpverleners etc.). Door het betrekken van de naasten bij de therapie treedt er sneller herstel op, zowel op de korte als op de lange termijn.  

 

Wil je meer weten over deze vorm van therapie?
Klik hier voor een filmpje over relatietherapie en hier voor een filmpje over gezinstherapie. 

Hoe gaat relatie- of gezinstherapie in zijn werk?
Werkwijze

Het belangrijkste kenmerk van relatie- en gezinstherapie (systeemtherapie) is dat de omgeving naasten (partner, broer, zus, buren, vrienden, collega's, hulpverleners etc.) van de cliënt betrokken wordt bij de behandeling.

 

De cliënt en naast betrokkenen worden uitgenodigd voor een intake. Daarin komt in ieder geval aan de orde:

  • wat de klachten en problemen zijn;
  • hoe ze volgens cliënt en naast betrokkenen zijn ontstaan;
  • de impact van de klachten en problemen op cliënt en omgeving;
  • het doel van de behandeling;
  • wat de gewenste veranderingen zijn en wat er nodig is om deze tot stand te brengen;
  • het aantal benodigde gesprekken en de frequentie hiervan.

 

In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken. In de therapie worden de cliënt en de naast betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing. 

Meerwaarde relatie- en gezinstherapie

Bij relatie- en gezinstherapie worden de krachten gebundeld. Niet alleen de cliënt zelf spant zich in voor een gewenste verandering, ook zijn of haar omgeving. Hierdoor verloopt het herstel sneller. In tegenstelling tot wat veel mensen vrezen, is de bereidheid van familieleden en andere naasten om bij de behandeling betrokken te zijn, meestal groot.

 

Voorbeeld 1

Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken, bij de behandeling van mensen met een ernstige ziekte of psychische problemen, kan de impact die dat heeft op de omgeving beperkt worden. Zo kan voorkomen worden dat ook de naasten (psychische) klachten ontwikkelen.

 

Voorbeeld 2

Partnerrelatietherapie kan voorkomen dat gezinnen of delen van gezinnen (verder) uit balans raken door relatieproblemen van de ouders. 

Kosten en vergoeding
Zorgverzekering of zelf betalen

Wij adviseren je om voorafgaand aan de therapie na te vragen of jouw zorgverzekeraar de behandeling vergoedt. 

Klachtenregeling NVRG
Klachten over leden van de NVRG

Klachten over leden van de NVRG die gaan over de uitvoering van de relatie- of gezinstherapie, kun je indienen bij het bestuur van de NVRG. Het bestuur volgt daarbij de procedure zoals omschreven in het Reglement College van Toezicht dat opgenomen is in het Huishoudelijk Reglement van de NVRG pagina 6 tot en met 9.

Waar kan ik terecht?
Centrum voor geestelijke gezondheid

Veel relatie- en gezinstherapeuten werken bij een centrum voor geestelijke gezondheidszorg of een instelling voor jeugdhulpverlening.

Zelfstandig gevestigde therapeut

Sommige therapeuten zijn zelfstandig gevestigd. Op deze website kun je via de optie 'Zoek therapeut' een passende - door de NVRG erkende - therapeut zoeken in jouw omgeving.